وکیل نمونه پارس وکیل 2023

حق و حقوق زن در طلاق ⚖️ آپدیت 2024 🔴

حقوق زن در طلاق ، قبل و بعد از طلاق به صورت کامل

حق و حقوق زن در طلاق به گزارش پارس وکیل  (مقدمه مهم !) : حقوق مالی زن به موجب قانون مدنی، در طی گذر زمان تغییر کرده است. در گذشته زن پس از طلاق هیچ حقی نسبت به اموالی و دارایی های شوهر نداشت،و تمامی دارایی های که چه بسا در سایه ی همکاری های زن با شوهر بدست آمده بوده به شوهر تعلق می گرفت.از طرفی میزان مهریه تعیین شده از جانب خانواده ها به قدری اندک بود که نمی توانست امنیت مالی زن را بعد از طلاق را تأمین نماید؛

*تدوین قانون حمایت از خانواده، برای جلوگیری از مشکلات مالی زنان بعد از طلاق

در پی بروز مشکلات مالی ایجاد شده بعد از طلاق برای زن، قانون حمایت از خانواده برای جلوگیری از هر گونه مشکلات مالی ، شرایطی را مقرر نموده است که طی آن شوهر بعد از طلاق مکلف به پرداخت مقرری به زن می شود.به طور کلی حقوق مالی زن پس  از طلاق، در پنج مورد کلی خلاصه می شود،اما با این وجود قانون حمایت از اساس خانواده مصوبه سال 1353 حقوق دیگری را تحت عنوان حقوق مقرری ماهیانه به آن اضافه می کند.

*پرداخت حقوق و مقرری ماهیانه در زمان طلاق بر ذمه ی شوهر است

گرچه این حقوق در ارتباط با شوهر نیز است، اما با توجه به شرایط موجود جامعه و شروطی که قانون برای استحقاق این قانون در نظر گرفته است،عملا بهره مندی و کارآمدی آن را در ارتباط با زنان منحصر می کند.اما از آن جا که این قانون و اجرایی شدن آن در عمل به بوته فراموشی سپرده شده است قانون گزار برای پر کردن خلأ های ناشی از این قانون، در طی اصلاحیه ای مربوط به حقوق مالی زنان در طلاق مصوب سال 1371 (اجرت المثل و بخشش اجباری)، را نیز به آن اضافه کرده است. البته این اقدام قانون گزار به معنای نسخ قانونی قانون پرداخت مقرری ماهیانه نبوده است.


حق و حقوق زن در طلاق (مهریه)

حق و حقوق زن در طلاق (مهریه)

مهریه، نوعی دیگر از حقوق مالی زن در زمان طلاق : در ارتباط با مهر نیز در صورت عند المطالبه بودن مهریه، از زمان جاری شدن صیغه ی عقد بر ذمه ی زوج قرار می گیرد و زوجه در هر زمان و مکانی می تواند آن را مطالبه نماید.اما اکثرا وصول مهریه بعد از فوت همسر و یا در زمان ایجاد اختلاف بین زن و شوهر انجام می شود. امروزه مهریه به عنوان مصداقی جهت ارزش اجتماعی زن و ضمانت اجرایی وی در برابر رفتارهای نامتعارف شوهر تلقی می شود.

{دریافت مهریه بعد از فوت همسر}

در رابطه با دریافت مهریه بد از فوت شوهر،اگر شوهربعد از فوت خود ارثی به جا گذاشته باشد، بدهی‌های شوهر از ماترک پرداخت خواهد شد . مهریه نیز بعنوان یک دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از اموال متوفی توسط وکیل مهریه دریافت میشود . اما اگر متوفی ارثی از خود برجای نگذاشته باشد. در صورت مطالبه‌ی مهریه ، وراث جوابگوی مهریه زن نمیباشند.

{دریافت مهریه در طلاق توافقی}

یکی دیگر از حقوق مالی زن در هنگام طلاق مهریه است.در واقع این نوع طلاق به معنای بخشش مهریه از جانب زن نیست و مهریه در هر شرایطی در هر زمان و مکانی به صورت عندالمطالبه به زن تعلق می گیرد. بخشیدن مهریه در طلاق توافقی اجباری نیست و به همین دلیل زن می‌تواند با مرد توافق کند که تمامی مهریه و یا بخشی از آن  به او پرداخت شود.

*آیا در صورت اثبات رابطه نامشروع و خیانت از جانب زن مهریه به او تعلق می گیرد؟

مهریه یکی از مهترین حقوق مالی زن در هنگام طلاق است که بخشی از امنیت مالی زنان بعد از طلاق را فراهم می کند،پرداخت مهریه از زمان جاری شدن نکاح بر ذمه ی مرد است و در هر زمان و مکانی به صورت عند المطالبه باید از جانب مرد به زن پرداخیت شود.در واقع ، اثبات رابطه ی نامشروع از جانب زن و خیانت وی در دادگاه هم هیچ گونه از حقوق مالی زنان را سلب نمی کند ؛ چرا که مالکیت زن بر مهریه در زمان عقد نکاح محقق شده و مرد مکلف به پرداخت مهریه زن شده است .

*آیا در صورت عدم تمکین از جانب زن مهریه از او سلب می شود؟

همانطور که گفته شد حتی در صورت اثبات رابطه ی نامشروع و خیانت از جانب زن به شوهر حقوق مالی وی از قبیل مهریه به او تعلق می گیرد ، علی رغم اینکه عدم تمکین از شوهر و یا خیانت زن موجب محرومیت زن از مطالبه مهریه نمی شود و باید مهریه زن خیانت کار و یا زنی که تمکین نمی کند پرداخت شود ، اما اثبات عدم تمکین خانم مجوزی بابت عدم پرداخت نفقه به زن خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ارتباط تمکین با نفقه کلیک کنید .


حق و حقوق زن در طلاق (اجرت المثل)

حق و حقوق زن در طلاق (اجرت المثل)

اجرت المثل و بخشش اجباری در طلاق:اجرت المثل زوجه نهاد حقوقي جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالي از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه ميباشد و ارتباطي با اجاره اشخاص ندارد. تبیین علمي اجرت رضاع و یا حضانت ميتواند مؤید پذیرش اجرت المثل زوجه نیز باشد.

نفقه که از حقوق مالي زوجه محسوب ميگردد با تحقق نشوز ساقط ميگردد، اما در خصوص اجرت المثل خدمات زوجه در ایام نشوز با توجه به دیدگاههای متفاوت فقها در تحقق نشوز ميتوان گفت، تعلق اجرت المثل به زوجه ناشزه به دلیل عدم تمکین محل اشکال است، اگر مبنای تحقق نشوز، تمکین خاص باشد زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است و اگر مبنای تحقق نشوز تمکین عام باشد به نظر ميرسد با توجه به تبصره الحاقي ماده 336 ق.م شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل دشوار است.


حق و حقوق زن در طلاق (نفقه)

حق و حقوق زن در طلاق (نفقه)

حقوق مالی دیگر زن در طلاق (نفقه-مهر-ارث) : به طور کلی پیرو قانون مدنی حقوق مالی زن و شوهر به سه دسته ی کلی (نفقه-مهر-ارث)،تقسیم می شود. نفقه مخصوص ایام زوجیت و پیش از ایام فسق نکاح است اما در موارد استثنایی نفقه بعد از طلاق نیز تعلق می گیرد. از این موارد استثنایی می توان به طلاق رجعی و طلاق بائن در صورت یکه زن باردار باشد اشاره کرد. به موجب قانون مصوب (1109) در این نوع طلاق به زن تا زمان وضع حمل نفقه تعلق می گیرد.

{پرداخت نفقه در طلاق رجعی و بائن}

 پرداخت نفقه بسته به نوع طلاق متفاوت است،اگر طلاق زوجین از نوع رجعی بوده باشد، مرد موظف است تا پایان عده طلاق، به همسر سابق خود نفقه بپردازد. همچنین زن می‌تواند تا پایان عده در منزل مرد سکونت کند. البته این مورد نیز مستلزم این است که علت طلاق نشوز بودن زن نباشد.

{پرداخت نفقه در طلاق بائن}

شرایط پرداخت نفقه در طلاق بائن نیز با سایر طلاق ها متفاوت است،در طلاق بائن هیچ نفقه ای برای نگه داشتن ایام عده در نظر گرفته نمی شود و این در حالی است که زن در طلاق رجعی برای ایام نگه داشتن عده نیز از مرد نفقه دریافت می کند.

ارث در طلاق

حق و حقوق زن در طلاق (ارث)

حقوق زن از بابت ارثیه و ماترک شوهر بعد از طلاق: ارث نیز در صورت فوت هر یک از زوجین است که به همسر دیگر تعلق می گیرد، در ارتباط با حقوق زن در باب ارث همسر پیرو قانون مدنی،زن فقط در صورتی از اموال و دارایی همسر خود ارث می برد که وی فوت شده و در قید حیات نباشد و در غیر اینصورت در زمان حیات زن هیچ گونه حقوق مالی در ارتباط با اموال و دارایی های شوهر ندارد.

نکته: اگر نکاح پیش از فوت شوهر فسخ و منحل شده باشد و بعد از آن شوهر فوت کند در این صورت نیز زن هیچ گونه حقوقی در قبال دارایی شوهر نخواهد داشت.البته در باب این قوانین نیز استثنائاتی وجود دارد.

{اصلاحیه قانون مدنی در باب حقوق زن از ارث شوهر}

مورد اول در صورتی است که نوع طلاق رجعی بوده، در این صورت به موجب ماده 943 قانون مدنی،آن هم در صورتی که شوهر پیش از پایان زمان عده ی زوجه فوت کند، زن از دارایی و اموال شوهر خود ارث می برد.

مورد دوم پیرو ماده ی 944 قانون مدنی اگر شوهر در زمان طلاق دادن زن خود بیمار بود و به مدت یک سال بعد از طلاق بر اثر همان بیماری فوت کند در این صورت زن از دارایی ها و اموال شوهر خود ارث می برد، در این صورت نیز باید نوع طلاق بائن باشد، و زن مجدد شوهر نکرده باشد.

البته هیچ کدام از این استثنائات قطعی نیست و بستگی به علم قاضی در زمان صدوررأی دارد.

چنانچه ساکن تهران هستید میتوانید به صفحه وکیل تهران مراجعه کرده و از خدمات وکلای ماهر در این شهر استفاده کنید.

 

 

 

رضایت

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا